Home / De Vereniging

De Vereniging

Shadow
Slider

Wie zijn wij:

Mw. Carla Kamperveen – Voorzitter
Mw. Leonie Niekoop – 1e Secretaris
Mw. Audrey Mohamed – 2e Secretaris
Dhr. Wensley Egger – 1e Penningmeester
Mw. Urmie Mac Nack – 2e Penningmeester
Mw. Sophie Hiwat – 1e Commissaris
Mw. Haydie Hoen – 2e Commissaris
Mw. Madsy Mossel –Breeveld – Public Relations (PR)

WZEO is door enkele enthousiaste Surinamers op 10 februari 2008 opgericht met als doel het isolement onder de Surinaamse ouderen te doorbreken. Dit is ons gelukt!
Wij willen samen met andere organisaties, jong en oud,
samenwerken aan een gezonde samenleving. De vereniging telt momenteel 55 leden maar groeit gestaag.
Mannen en vrouwen van alle culturen vanaf 50+ kunnen lid worden van “Wij Zijn Er Ook“.

Ouder worden is een levenslang proces.
Senioren willen nu arbeid, gezin, zorg en maatschappelijke betrokkenheid op een meer evenwichtige manier combineren.
Het ouder worden heeft te maken met verschillende levensfasen.
In sommige periodes staan arbeid en belangen participatie voorop, op andere momenten kiest men voor minder arbeid en meer zorg.
De levensloopbaan eindigt niet op 60 of 65 jaar.
Wij Zijn Er Ook , is er om samen met de senioren hun sociale ervaringen te vergroten.

Het doel van deze vereniging is om de belangen te behartigen van Ouderen.
Dit willen wij bereiken door het organiseren van verschillende workshops, cursussen, educatieve uitstapjes etc.
De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door samen te werken met verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen
die een gelijk doel na streven.

In de tijd achter ons hebben wij diverse activiteiten ontwikkeld te weten;

  • Educatieve dagtochten
  • Gezondheidsvoorlichtingen
  • Symposia
  • Workshops, etc

Voor de komende jaren hopen wij op meer leden en dat de samenwerking met andere organisaties of verenigingen hechter wordt.

Voor aanmeldingen/vragen, graag hier klikken.